Warda


Warda

Buy the single Tab Wana Mali
Tab Wana Mali:

Mali
tab wana mali wana mali,
bel a7zan ana mali
3aycha f2a7la layali waya
7abibi el ghali

Ba7ebak awi ya 3youni
ba7ebak mahma lamoni

Maylomo tab wana mali
Tab wana mali
wana mali
wana mali
mali

El 7obb wemdafina
el ward wemghattina
eshams o tal3a lina
men far7 el donya lina
men chahdaha btes2ina
we bokra mestanina

Nasya hina nasya
ayam kanet asya
nasyaha ma3ak ya 3youni
we fakerni akhaf yelomoni

Maylomo tab wana mali
tab wana mali
wana mali
wana
mali

Ghano we 7ebo we 7ebo we 2olo
2olo ma3ana ya nas
Khalik ya gar7 b3id
Da hawana lessa gdid
Lessa fi awel 3id

We safri ya a7zan
safri ya a7zan
Malkich mabena makan
saken olobna aman
Nasya hena nasya
ayam kanet asya

Nasyaha ma3ak ya 3yoni
we fakerni akhaf yelomoni
Maylomo tab wana mali
tab wana mali
wana mali
wana mali
mali

Send This Page To A Friend!