Fairouz


Fairouz Shayef El Bahr:

Shayef el bahr sho kbeer kebr el bahr bahebak
Shayef el sama sho baaeedi boaad el sama bahebak
Kebr el bahr w boaad el sama bhebak
ya habeebi ya habeebi bahebak

Natartak ana nadahtak
ana rasamtak aala el mashaweer
Ya ham el omr ya damaa el zaher
ya mawadim el aasafeer
x2

Ma awsaa el ghabi wasaa el ghabi albi
Ya mesawar aa babi w mesawar bi albi

Shayef el bahr sho kbeer kebr el bahr bahebak
Shayef el sama sho baaeedi boaad el sama bahebak
Kebr el bahr w boaad el sama bhebak
ya habeebi ya habeebi bahebak

Natartak sena w ya tool el sena w esaal shajar el jawz
W shoofak bel saho w jay men el saho
w dhayaa b waraa el lawz
x2

Ma asghar el damaa ana damaa bdarbak
Badi ender shamaa wetkhaleeni hebak

Shayef el bahr sho kbeer kebr el bahr bahebak
Shayef el sama sho baaeedi boaad el sama bahebak
Kebr el bahr w boaad el sama bhebak
ya habeebi ya habeebi bahebak

Send This Page To A Friend!