Fairouz


Fairouz Habaitak Bel Saif:

B eyam el bard w eyam el sheti
Wel raseef b heera wel sharaa ghareea
Teji hak el bent men baita el aateea
W yeaala entereeni w tanter aal tareea

W yerooh w yensaha w tedbal bel sheti
Habaitak bel saif habaitak bel sheti
Natartak bel saif natartak bel sheti
W younak el saif w oyouni el sheti
Malaana ya habeebi khalf el saif w khalf el sheti

Maraat el ghareeba aatatni resala
Katabha habeebi bel damaa el hazeen
Fataht el reala heroofha dhayaaeen
W maraaet eyam w gharabatna sneen

W heroof el resala maheeha el sheti
Habaitak bel saif habaitak bel sheti
Natartak bel saif natartak bel sheti
W younak el saif w oyouni el sheti
Malaana ya habeebi khalf el saif w khalf el sheti

Send This Page To A Friend!