Ehab Tawfik


Ehab Tawfik Men Ha’ena:

Men 7a2ena Ne7lm Be Bokra Yedomna
We Yehwn El 5oof Wel 2alaam
Mn 7a2ena Nezr3 Le Bokra Fe Ardena
Fe Kol Youm Shagret Salam
x2

We Kolna Mn Shee5 Le Tefl
Le Alb Om Le 7odn Ab
Mashyeen Edeena Meshbkeen
Ben2ool Yarab
x2

3ala Feen Ben3ood Wel 2alam
We 3agra Wel Anadeed
We Men Kol 2eed Shgra We 3alam
3ashan Bokra Yekoon Gemeel
x2

Mn Gheer 7oroob
Mn Gheer Alaam
3ayzeen Salaaam
x2

Mn Ha2ena Mn Enhrda N3eshlna
La 5oof Wala Erhaaab
Mn Ha2ena Nestana Bokra Ye2olna
Ghenwet Amal 3ala Kol Baab
x2

We Kolna Mn Shee5 Le Tefl
Le Alb Om Le 7odn Ab
3ayzeen N3eesh Bokra Fe Salam
3ayzeen Ne7eb
x2

3ala Feen Ben3ood Wel 2alam
We 3agra Wel Anadeed
We Mn Kol 2eed Shgra We 3alam
3ashan Bokra Yekoon Gemeel
x2

Mn Gheer 7oroob
Mn Gheer Alaam
3ayzeen Salaaam
x2
3ayzeen Salaaam - x2

Send This Page To A Friend!